Hund_haltar

Hund som haltar – vad är hälta hos hund?

Det finns många orsaker bakom varför en hund haltar, och det är viktigt att förstå dessa orsaker för att kunna hjälpa din fyrbente vän på bästa sätt. Precis som människor kan hundar drabbas av skador och sjukdomar som påverkar deras rörelsemönster, men ibland kan det vara mer svårtolkat varför hunden börjar halta. En vanlig orsak […]

Hund som haltar – vad är hälta hos hund? Läs mer »