Hosta hos hund – varför och vad kan jag göra?

Hund_sover

Det är inte ovanligt att hundar drabbas av hosta, och det finns flera olika anledningar till varför de kan börja hosta. Precis som hos människor kan hostan vara ett tecken på en förkylning, en irritation i luftvägarna eller något allvarligare. Som hundägare är det viktigt att känna till de vanligaste orsakerna till hundhosta, så att du kan vidta åtgärder för att hjälpa din hund att må bättre.

En av de vanligaste orsakerna till hosta hos hundar är kennelhosta, som är en infektion i luftvägarna. Kennelhosta kan spridas snabbt mellan hundar och är särskilt vanlig på platser där många hundar samlas, som hundparker och dagis. Hostan kan vara torr och skällande eller mer våt och produktiv, beroende på vilken typ av infektion som orsakar den.

En annan anledning till hundhosta, som framförallt gäller äldre hundar, är hjärtsjukdomar, särskilt hjärtsvikt. Hosta orsakad av hjärtsjukdomar kan vara kronisk och kan vara ett av de första tecknen på att något inte står rätt till med din hunds hjärta. Om din hund börjar hosta plötsligt, utan någon uppenbar anledning eller om hostan åtföljs av andfåddhet och trötthet, är det viktigt att uppsöka en veterinär för att undersöka orsakerna och få rätt behandling.

Hundar_halsar

Olika anledningar till att en hund hostar

Hosta hos hundar kan orsakas av både smittsamma och icke-smittsamma faktorer. För att förstå varför din hund hostar är det viktigt att känna till dessa olika anledningar.

Smittsamma orsaker

Smittsamma orsaker till hosta hos hundar kan bero på virus, bakterier, svampar eller parasiter. Några exempel inkluderar:

 • Kennelhosta: Detta är en vanlig orsak till hosta hos hundar och kan orsakas av flera olika virus och bakterier. Kennelhosta är mycket smittsam och sprids lätt mellan hundar som kommer i nära kontakt med varandra, till exempel på hundrastplatser eller hundpensionat.

 • Influensa: Hundinfluensa är ett virus som kan orsaka hosta, nysningar, feber och allmänt nedsatt välbefinnande hos hundar. Precis som människoinfluensa varierar styrkan av viruset och hur allvarligt det påverkar den smittade hunden.

 • Hjärtmask: Denna parasit infekterar främst hundars lungor och hjärta och kan orsaka hosta, trötthet samt viktnedgång.

Icke-smittsamma orsaker

Icke-smittsamma orsaker till hosta hos hundar inkluderar allergier, hjärt- och lungproblem, och främmande föremål. Några exempel är:

 • Allergier: Hundar kan vara allergiska mot olika ämnen i omgivningen, såsom pollen, damm eller mögel. Dessa allergener kan orsaka inflammation i luftvägarna, vilket resulterar i hosta.

 • Hjärtproblem: Vissa hjärtsjukdomar hos hundar kan leda till vätskeansamling i lungorna, vilket kan orsaka hosta. Om du misstänker att din hund lider av hjärtproblem bör du kontakta veterinär.

 • Främmande föremål: Om en hund svalt något främmande föremål, exempelvis en leksak, kan detta orsaka irritation och hosta. I dessa fall är det viktigt att söka veterinärvård direkt.

Det är viktigt att hålla koll på din hunds hälsa och vara uppmärksam på hosta eller andra symtom. Om hostan inte försvinner eller om du är orolig över din hunds hälsa, bör du kontakta din veterinär för råd och eventuell behandling.

Hund_veterinar

Vad gör veterinären om hunden hostar?

När din hund hostar kan det bero på flera olika anledningar. Därför är det viktigt att veterinären undersöker hunden noggrant för att fastställa orsaken och ge rätt behandling.

I första hand kommer veterinären att ställa några frågor om hundens allmänna hälsa, när hostan började och om det finns några andra symtom. Det kan vara bra att ha antecknat detaljer om hostan, till exempel hur ofta den uppstår och om den är torr eller slemmig.

Efter det kan veterinären välja att göra en klinisk undersökning av hunden. Detta inkluderar att lyssna på hundens hjärta och lungor med ett stetoskop, kolla hundens mun och hals samt undersöka dess kroppstemperatur och allmänna hälsa.

Baserat på de första resultaten kan veterinären komma att rekommendera ytterligare tester, till exempel:

 • Röntgen: En röntgenbild kan ge veterinären en bild av hundens lungor, hjärta och luftrör. Det kan hjälpa till att identifiera inflammationer, infektioner eller främmande föremål som orsakar hostan.

 • Blodprov: Genom att ta ett blodprov kan veterinären kontrollera hundens allmänna hälsa och fastställa om det finns någon bakomliggande sjukdom som orsakar hostan. Det kan även ge information om huruvida hunden lider av en infektion eller allergi.

 • Svalgprov: Med hjälp av ett svalgprov kan veterinären analysera celler och bakterier från hundens svalg och luftrör. Detta kan användas för att hitta orsaken till hostan och rätt behandling.

När veterinären har identifierat orsaken till hundens hosta kommer de att föreslå en passande behandling. Det kan exempelvis innebära användning av:

 • Antibiotika: Om hostan orsakas av en bakteriell infektion kan din hund behöva antibiotika för att bekämpa infektionen.

 • Antihistaminer: Om din hund lider av en allergisk reaktion kan antihistaminer vara en del av behandlingen.

 • Hostdämpande medel: I vissa fall kan veterinären rekommendera hostdämpande medicin för att lindra hundens obehag.

Kom ihåg att det är viktigt att följa veterinärens anvisningar noga och ge hunden den föreskrivna medicinen enligt rekommendationerna. Det är även viktigt att hålla koll på hundens tillfrisknande och informera veterinären om det inte blir någon förbättring eller om symtomen förvärras.

Hund_hemma

Förebyggande åtgärder för hosta hos hund

En hund med hosta kan ha flera olika orsaker. För att förebygga hosta hos din hund rekommenderar vi att fokusera på två huvudområden: vaccination och hundens miljö.

Vaccination

Att vaccinera din hund är en viktig del av att förebygga vissa sjukdomar som kan orsaka hosta. Följande vaccinationer kan bidra till att förebygga hosta hos din hund:

 • Kennelhosta: Denna vaccination skyddar mot både bakterien bordetella bronchiseptica och parainfluensavirus, som båda kan orsaka kennelhosta.

 • Hundinfluensa: Hundinfluensaviruset kan orsaka hosta och andra luftvägssymptom hos hundar. Att vaccinera mot denna sjukdom kan minska risken för att din hund drabbas.

Det är viktigt att följa din veterinärs rekommendationer när det gäller vaccination och att ha koll på ditt djurs vaccinationsintyg för att se till att vaccinationerna är uppdaterade.

Hundens miljö

En annan viktig faktor i att förebygga hosta hos din hund är att säkerställa en hälsosam miljö. Här är några saker du kan göra för att förbättra hundens miljö:

 • Rökfri miljö: Att undvika rökexponering, inklusive tobaksrök och avgaser, kan minska risken för hosta hos din hund.

 • God ventilation: Se till att din hunds boende och sovplatser har god ventilation för att minska risken för luftvägsinfektioner och allergier.

 • Hygien: Håll leksaker, sängkläder och skålar rena och fräscha för att minska risken för bakterieinfektioner som kan orsaka hosta.

 • Minska stress: En stressad hund kan ha nedsatt immunförsvar, vilket gör den mer mottaglig för sjukdomar som orsakar hosta. Skapa en lugn miljö och ge din hund tillräckligt med motion och aktivering för att minska stressnivåerna.

Genom att ta hänsyn till dessa aspekter i din hunds liv kan du förebygga och minska risken för hosta. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på din hunds hälsa och att konsultera din veterinär om hostan blir ihållande eller om du misstänker någon underliggande sjukdom.

Vanliga frågor och svar

Varför hostar hunden slem?

Hosta med slem hos hundar kan ha flera orsaker, såsom infektioner, allergier eller irritation i luftvägarna. Förkylningar och luftvägsproblem kan också bidra till slemhosta. Om din hund hostar slem är det viktigt att konsultera en veterinär för att diagnostisera och behandla det bakomliggande problemet.

Kan mask orsaka hosta hos hund?

Ja, maskinfektioner kan orsaka hosta hos hundar. Hundar kan få olika typer av mask som springmask, spolmask, hakmask och bandmask. Vissa av dessa maskar kan sprida sig i hundens luftvägar och orsaka hosta. Om du misstänker att din hund har mask, bör du kontakta din veterinär för att få råd om avmaskning och behandling.

Är hosta kopplat till hundens hjärta?

Hosta hos hundar kan vara ett tecken på hjärtproblem, särskilt om hostan är konstant eller förvärras under ansträngning. En underliggande hjärtsjukdom kan leda till att vätska samlas i lungorna och orsakar hosta. Om du är orolig för att din hunds hosta kan vara kopplad till hjärtat, kontakta en veterinär för utvärdering och hjälp.

Vad betyder det när hunden hostar vitt slem?

Om din hund hostar upp vitt slem kan det vara ett tecken på en infektion i luftvägarna, såsom kennelhosta, eller en irritation i matstrupen. Det kan också vara ett symptom på en magbesvär, som reflux eller gastrit. Om din hund hostar upp vitt slem bör du konsultera en veterinär för att diagnosticera och behandla orsaken till problemet.

Kan vatten orsaka hosta hos hundar?

Hundar kan hosta om de får vatten i sina luftvägar, till exempel under simning eller när de dricker vatten för snabbt. I de flesta fall är detta en tillfällig och ofarlig situation, men om hostan fortsätter eller är ihållande kan det vara ett tecken på en underliggande sjukdom som behöver behandling. Konsultera en veterinär om du är orolig för att din hunds hosta kan vara relaterad till vattenintag.

Artikeln är skriven av

Andra inlägg du kanske gillar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Rulla till toppen