Kennelhosta hos hund: Symptom och behandling

Klappa_hund

Kennelhosta hos hundar är en smittsam luftvägsinfektion som kan orsakas av flera olika virus och bakterier, till exempel hundens parainfluensavirus typ-2 och hundens respiratoriska coronavirus.

Det är ett vanligt förekommande tillstånd hos hundar, men är oftast inte allvarligt och går vanligtvis över av sig själv. Dock kan sjukdomen få allvarligare konsekvenser för hundar som inte är vaccinerade eller drabbats av en aggressiv variant av kennelhosta.

Sammanfattning

  • Kennelhosta är en smittsam luftvägsinfektion hos hundar som oftast är självläkande.
  • Symptom innefattar plötsliga hostattacker, kväljningar och upphostande av vitt slem.
  • Behandlingen består av att hålla hunden varm och i stillhet samt att vaccinera hunden för förebyggande syfte.

Symptom på Kennelhosta hos hund

Kennelhosta hos hund är en smittsam luftvägsinfektion som kan ge en rad olika symptom. De vanligaste symptomen är hosta, nysning och kväljningar. Hostan kan vara kraftig, skrällande och ihållande, vilket kan göra det svårt för hunden att andas samt leda till kikhosteliknande symtom. Det kan även bidra till att slem bildas och många djurägare tror att hunden har satt något i halsen.

Allmäntillståndet hos hunden kan variera beroende på hur allvarlig infektionen är. I vissa fall kan hunden vara pigg och glad trots hostan, medan andra hundar kan få feber och försämrat allmäntillstånd. Det är även vanligt att hunden blir trött och eventuellt tappar aptiten på grund av obehaget i halsen.

Även om kennelhosta oftast är självläkande, är det viktigt att hålla koll på hundens symptom och allmäntillstånd. Om hunden verkar ha svårt att andas, inte äter eller dricker som den ska, eller blir allt mer påverkad av hostan, kan det vara klokt att uppsöka en veterinär för att säkerställa att det inte rör sig om en mer allvarlig infektion eller komplikationer.

Hundmoten

Orsaker och spridning av kennelhosta

Kennelhosta hos hund är en smittsam luftvägsinfektion med en rad olika sjukdomsalstrare. Den vanligaste orsaken är hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2), och andra möjliga orsaker är respiratoriskt coronavirus (CRCoV) samt Bordetellabakterien (Bordetella bronciseptica) och Mycoplasma.

Denna smittsamma sjukdom sprids framförallt via luften när hundar hostar, nyser eller vid direktkontakt med andra hundar. Indirekt smittspridning kan ske genom att sjukdomsalstrarna finns kvar på gemensamma ytor som matskålar, leksaker och rastgårdar. Risken för smittspridning ökar i miljöer där många hundar samlas, såsom hunddagis, hundpensionat, utställningar och rastgårdar.

För att minska risken för smittspridning på platser där hundar samlas finns några förebyggande åtgärder man kan vidta:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant, särskilt efter att ha hanterat hundar eller förlett i kontakt med gemensamma ytor.
  • Ha en rutin för att rengöra och desinficera gemensamma ytor som matskålar, leksaker och rastgårdar regelbundet.
  • Håll hundar hemma om de uppvisar symptom på kennelhosta eller annan luftvägsinfektion, och tills de är helt återhämtade.

Det är viktigt att ha en öppen kommunikation med hunddagis, hundpensionat och andra hundägare om misstänkta fall av kennelhosta för att minimera smittspridning. Genom att samarbeta och vidta försiktighetsåtgärder kan vi arbeta för att förebygga kennelhosta och bidra till ett friskare hundliv.

Hund_veterinar

Diagnos och behandling

När din hund visar symptom på kennelhosta, som hosta, rinnande nos och eventuell feber, är det viktigt att uppsöka en veterinär för att få en korrekt diagnos. Veterinären kan använda sig av olika metoder för att diagnostisera kennelhosta, såsom röntgen, blodprov eller provtagning från hundens luftvägar.

Det finns i dagsläget ingen specifik botande behandling för kennelhosta, behandlingen fokuserar istället på att lindra symptomen och stötta hundens immunförsvar. Det är viktigt att din hund får vila och hålls i stillhet så länge den har hosta eller andra tecken på sjukdom. Det kan vara bra att se till att hunden äter och dricker bra, samt håll en koll på hundens temperatur regelbundet.

För att lindra hostan kan veterinären förskriva slemlösande läkemedel såsom Bisolvon. Detta kan hjälpa din hund att hosta upp slemmet från lungorna, men bör ges sparsamt och enligt veterinärens anvisningar. Om infektionen är allvarlig eller försämras kan antibiotika bli aktuellt, men det är viktigt att följa veterinärens rekommendation då överanvändning av antibiotika kan leda till resistens.

För att minska risken för kennelhosta, är rekommendationen från många veterinärer att vaccinera din hund mot sjukdomen en gång per år – särskilt om den kommer att träffa andra hundar, till exempel på hunddagis, hundträffar eller tävlingar. Tänk dock på att vaccination inte alltid ger hunden ett hundraprocentigt skydd och det är fortfarande viktigt att vara observant på symptom och uppsöka veterinär vid behov.

Att snabbt upptäcka symptom på kennelhosta hos din hund och följa de rekommenderade behandlingsråden från din veterinär kan hjälpa till att förkorta sjukdomsperioden och snabbare få din hund frisk igen.

Hund_vilar_i_soffa

Förebyggande av kennelhosta

Att förebygga kennelhosta hos din hund är viktigt, eftersom det är en smittsam luftvägsinfektion som kan leda till hosta, rinnande nos, och feber. Här är några tips för att hjälpa dig att skydda din hund från denna sjukdom:

Vaccination: Ett av de bästa sätten att förebygga kennelhosta är att vaccinera din hund. Vaccinationen hjälper till att stärka din hunds immunförsvar och ger ett skydd mot de smittsamma patogener som orsakar infektionen.

Undvika stress: Stress kan försvaga din hunds immunförsvar och göra den mer mottaglig för infektioner. Försök att minimera stressnivåer genom att erbjuda en trygg och lugn miljö för din hund, och undvik situationer som kan leda till överstimulering.

Friskluft och god ventilation: En välventilerad miljö kan bidra till att minska risken för smitta. Se till att din hund har tillgång till frisk luft, och undvik platser med dålig ventilation och överbeläggning av hundar.

Hygien och rengöring: Håll din hunds omgivning och föremål, som t.ex. vattenskål och säng, rena och bakteriefria. Detta kan minska risken för att din hund kommer i kontakt med smittsamma patogener.

Koppelpromenader: Undvik att släppa din hund lös i områden där det finns många andra hundar när kennelhosta är vanligt förekommande. Genom att hålla din hund i koppel kan du minska möjligheten för din hund att utsättas för direktkontakt med smittade hundar.

Vila: Om din hund visar tecken på kennelhosta är det viktigt att låta den vila och ta det lugnt så att immunförsvaret får en chans att bekämpa infektionen.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan du minska risken för att din hund drabbas av kennelhosta och hålla den frisk och lycklig.

När ska man kontakta veterinär?

Det är viktigt att känna igen de symtom som kan tyda på att din hund lider av kennelhosta och när det är dags att kontakta en veterinär. I vissa fall kan kennelhosta leda till allvarliga komplikationer såsom lunginflammation, särskilt hos små valpar och hundar med nedsatt immunförsvar.

Om din hund visar något av följande tecken bör du överväga att uppsöka veterinär:

  • Din hund är slö och verkar må dåligt. Det här kan vara en indikation på att hunden är allmänpåverkad av kennelhosta och i sådana fall är det klokt att konsultera en veterinär.
  • Hunden har hög feber eller feber som först går ner men sedan stiger igen. Normal kroppstemperatur för en hund ligger mellan 38 och 39 grader Celsius. Feber hos din hund kan tyda på en infektion som behöver veterinärvård.
  • Andningen låter rosslig, och hunden har våt hosta eller gulgrönt nosflöde. Dessa symtom kan vara tecken på att kennelhostan har utvecklats till en mer allvarlig lunginflammation och kräver akut veterinärvård.
  • Hunden uppvisar tecken på andningssvårigheter, t.ex., måste ta i med bukmusklerna när den andas. Andningssvårigheter är allvarliga symtom som behöver behandlas av en veterinär så snart som möjligt.

Tänk på att det är bättre att vara försiktig och kontakta en veterinär om du är osäker på din hunds hälsa. En tidig diagnos och behandling kan göra en stor skillnad för din hunds välmående och snabb återhämtning från kennelhosta.

Hund_vilar

Vanliga frågor om kennelhosta hos hund


Hur lång tid tar det för kennelhosta att bryta ut efter smitta?

Efter att en hund blivit smittad av kennelhosta kan det ta mellan 2 till 14 dagar innan symtomen börjar visa sig. Däremot är inkubationstiden varierande och beror på vilket smittämne som har orsakat infektionen. Under denna tid är det viktigt att hålla din hund isolerad från andra hundar för att undvika spridning av smittan.

Är kräkningar och diarré vanliga tecken på kennelhosta?

De vanligaste symptomen på kennelhosta är hosta, rinnande nos och feber. Kräkningar och diarré är inte lika vanliga tecken på kennelhosta, men kan förekomma i vissa fall. Om din hund uppvisar dessa symptom tillsammans med tecken på kennelhosta, kontakta veterinär för rådgivning och eventuell behandling.

Hur lång tid är hunden smittsam med kennelhosta?

En hund som har drabbats av kennelhosta kan vara smittsam i flera veckor, även efter att symptomen försvunnit. Det är viktigt att undvika kontakt med andra hundar under denna period för att minimera spridningen av sjukdomen. Det är dock bra att veta att smittsamheten minskar över tid. Om din hund är vaccinerad mot kennelhosta, kan smittsamheten vara kortare och sjukdomen mildare.

I alla fall är det viktigt att vara uppmärksam på din hunds hälsa och inte tveka att kontakta veterinär vid oro eller vid behov av rådgivning kring kennelhosta och dess behandling.

Artikeln är skriven av

Andra inlägg du kanske gillar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Rulla till toppen